Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตุลาคม 256... (11 ต.ค. 3104)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร2561 (01 ต.ค. 3104)  
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม (01 ต.ค. 3103)  
ประกาศแนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม (01 ต.ค. 3101)
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (01 ต.ค. 3101)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ (01 ต.ค. 3101)
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต (28 ก.ย. 3101)
ประกาศนโยบายจริยธรรม (28 ก.ย. 3101)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ส.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 (11 ก.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 (11 ก.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 (11 ก.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 (11 ก.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (11 ก.ค. 2562)
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 (11 ก.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ปีงบประมาณ 2562 (11 ก.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2562 (11 ก.ค. 2562)
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนทราย (09 ก.ค. 2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) (12 มิ.ย. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 31 มี... (12 มิ.ย. 2562)
Responsive image
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย... (18 มิ.ย. 2562)  

โครงการจัดการของเสียอันตร... (05 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (03 มิ.ย. 2562)  

โครงการการจัดการของเสียอั... (31 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันและระวังโรค... (29 พ.ค. 2562)

โครงการประชาคมท้องถิ่น เพ... (29 พ.ค. 2562)

โครงการค่ายแกนนำเด็กแกนนำ... (27 พ.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่... (22 พ.ค. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำ... (08 มี.ค. 2562)

โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจก... (31 ธ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภ... (07 ก.ย. 2561)

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภั... (02 ก.ค. 2561)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (22 ส.ค. 2560)

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศ... (02 ส.ค. 2560)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ... (02 ส.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ... (31 ก.ค. 2560)

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสม... (31 ก.ค. 2560)

กิจกรรม Big cleaning day ... (27 ก.ค. 2560)

โครงการอบรมปลูกดอกดาวเรือ... (26 ก.ค. 2560)

รับมอบรถพยาบาล(รถตู้)พร้อ... (20 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาชจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง (07 ส.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร (07 ส.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผ่าถนนฝังท่อเหล็ก... (01 ส.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบป... (30 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโคร... (26 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (22 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างไวนิล (22 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์พร้อม... (19 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาชจัดซื้อตู้เหล็ก (19 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป (08 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธ์ไก่พื้นเมือง... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อย (08 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 (กรณ... (05 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบ... (02 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุลูกรังพร้อมเ... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเ... (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่... (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา (10 มิ.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลดอนทราย

เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676533-4  โทรสาร : 074-676533-4  อีเมล์ : admin@donsai.go.th

Powered By donsai.go.th